Ceník

Školné v MŠ Brandýský Matýsek činí 2 600 Kč/měsíc, stravné 80 Kč/den.

Děti z MŠ Brandýský Matýsek mají možnost využít 2 služby týdně (doprovod na kroužek naší organizace a/nebo dohlídání dětí do 18:00) zdarma.