Dětské skupiny

Logo OPZ barevné

CO JE DĚTSKÁ SKUPINA (dále DS)? Registrovaná skupina dětí splňující kritéria a podmínky Zákona o dětských skupinách. V našem případě dále díky dotační podpoře ESF ČR / MPSV je to skupina určená pro pracující rodiče či rodiče aktivně si hledající zaměstnání v rámci podpory sladění rodinného a pracovního života a rychlejšího návratu žen na trh práce.

Chcete vědět, co nejvíce informací o DS? Poslouží Vám „Informační příručka pro rodiče“ vytvořena MPSV.

KAPACITA DS – SKUPINA ŽELVIČKY (11 dětí) a SKUPINA MEDVÍĎATA (12 dětí).

Naše dětské skupiny jsou zaregistrovány v Evidenci dětských skupin od 12. 10. 2016. Dětské skupiny jsou kofinancovány Evropským sociálním fondem z programu OP Zaměstnanost. Cílem projektů je snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce v rámci prioritní osy 1 = podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly, investiční priorita 1.2. = rovnost žen a mužů.

SKUPINA ŽELVIČKY

 • Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008527 – Provoz dětské skupiny Želvičky II.
 • Provozní řád ve formátu pdf ke stažení zde
 • Plán výchovy a péče ve formátu pdf ke stažení zde

SKUPINA MEDVÍĎATA

 • Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008641 – Provoz dětské skupiny Medvíďata II.
 • Provozní řád ve formátu pdf ke stažení zde
 • Plán výchovy a péče ve formátu pdf ke stažení zde

Výše uvedené projekty dětských skupin Želvičky a Medvíďata plynule navázaly od 1. 9. 2018 na projekty:

 • CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 – Vznik a provoz dětské skupiny Želvičky
 • CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001663 – Provoz dětské skupiny Medvíďata

UMÍSTĚNÍ DS – obě třídy jsou umístěné v samostatném domě v ulici Karla Šebora v klidné lokalitě, kousek od centra Města. Prostory mají sdílenou jídelnu, šatnu a sociální zařízení. K domu patří zahrada, která je postupně doplňována herními prvky.

MOŽNOSTI DOCHÁZKY – PO–PÁ 7–17 hod.; je možné zapsat děti na celotýdenní docházku i jen na některé dny v týdnu (vždy na celý den) – prosím důkladně zvažte, na co Vaše dítě stačí a co potřebujete Vy.

CENA ZA DOCHÁZKU – 150 Kč/den + stravné ve výši 70 Kč/den (oběd, 2 svačinky, pitný režim). Upozorňujeme, že cena je dotovaná ESF ČR při MPSV za daných podmínek. Školkovné se hradí za dohodnuté dny a platí se měsíčně předem. V případě omluvy se vrací jen stravné.

PERSONÁL – veškerý personál má potřebné vzdělání pedagogické nebo vzdělání akreditovaného kurzu Chůva od 0 do zahájení povinné školní docházky. Personál našich dětských skupin je stálý, již dříve společně tento tým působil v prostorách ISŠ Melichara a poté přešel do prostor domu v ulici Karla Šebora.

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ

Vyplněné přihlášky můžete již nyní zasílat na e-mail: mdk@brandyskymatysek.cz.

 

Náš tým:

  Alena Zetková

  provozní v dětských skupinách Želvičky a Medvíďata

  Alena je maminkou dvou synů. Pracuje jako provozní ve skupině Želviček. Pomáhá dětem s jídlem, oblékáním…. Absolvovala kurz první pomoci. V rámci projektu Ženy umí podnikat hlídala děti ve věku 1–3 roky. Alenu děti potkají vždy s úsměvem na tváři.

    Monika Káňová

    lektorka v dětských skupinách Želvičky a Medvíďata

    Je absolventkou kurzu péče o děti a vedoucí Skautského střediska Stará Boleslav. Sama má tři děti, čerpá tedy také z vlastní praxe :-). Monika je pro každou legraci, má ráda sportovní i tvořivé činnosti a děti se s ní v Želvičkách rozhodně nenudí.

     Želvičky

      Renata Suldovská

      lektorka v dětské skupině Želvičky

      Renata ráda pracuje s dětmi. Sama má dvě děti, syna a dceru. Absolvovala rekvalifikační kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Zúčastnila se i kurzu Ženy umí podnikat, kde také aktivně hlídala děti maminek navštěvujících kurz. Každý pracovní den se neúnavně věnuje převádění dětí ze škol a školek na kroužky a pomáhá tak mnoha rodičům v Brandýse.

        Kamila Slezáková

        lektorka v dětské skupině Želvičky

        Kamila je milá a energická, je mámou dvou dětí. Absolvovala kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Každý den se věnuje převádění dětí ze škol a školek na kroužky a pomáhá tak mnoha rodičům v Brandýse.

         Medvíďata

          Monika Foltínová

          lektorka v dětské skupině Medvíďata

          Monika vystudovala obor cestovní ruch, kterému se věnovala před mateřskou dovolenou. Absolvovala kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a momentálně pracuje jako lektorka v dětské skupině Medvíďata. Přes léto se věnuje organizaci příměstských táborů Brandýského Matýska. Je maminka dvou skvělých synů.

            Šárka Morawiecová

            lektorka v dětské skupině Medvíďata

            Šárka je maminkou 2 dětí. Vystudovala SOŠ se zdravotním zaměřením. Od 7 let navštěvovala hudební školu, kde se věnovala hře na příčnou flétnu, sólovému a komornímu zpěvu a dramatickému oboru. Zpěvem a recitací po několik let úspěšně obsazovala 1. místa v okresních i celonárodních soutěžích. Toto vše s láskou předává a těší se na společné radovánky nejen se svými dětmi. Mezi její záliby patří sport, ke kterému má odmalička blízko.

             Želvičky – 1. patro

             Prostory Želviček si můžete prohlédnout také zde.

             Medvíďata – přízemí

             Prostory Medvíďat si můžete prohlédnout také zde.

             Společná zahrada

              


              

              

             Jsme členem Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí.