Grafomotorika (4–8 let)

Termín dle domluvy

V prostorách ZŠ Na Výsluní.

Součástí kurzu je rozvoj jemné a hrubé motoriky, uvolňovací cviky, psaní různými prostředky a na různé formáty papírů. Kromě správných návyků při psaní je též cílem podpořit u dětí radost z jejich tvorby. Kroužek je určen pro děti v předškolním věku a žáky prvních tříd. Individuální i skupinové poradenství dle dohody a potřeb dětí. Maximálně 5 dětí v jedné skupině.

Mgr. Silvie Schreiberová – vystudovala speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě UK. Nyní pracuje sedmým rokem jako asistentka pedagoga na ZŠ Na Výsluní v Brandýse nad Labem.

Rezervace na tel.: 606 371 453

Cena: 150 Kč/hod. (individuální poradenství), 90 Kč/hod. (skupinové poradenství)

Cena 150 Kč – zvýhodněná cena je určena pro obyvatele Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi a přilehlých obcí. Za zvýhodněnou cenu je poradenství poskytováno v rozsahu 3–5 konzultací.

Zvýhodněná cena se týká především rodičů na MD, RD, lidí v sociální nouzi a lidí řešících krizovou, náročnou životní situaci.

Poradenství je dotováno městem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a MPSV, ve schválených projektech je uvedena tato závazná specifikace.