Grafomotorika (4–8 let)

Úterý od 14:00 hod., po předchozím objednání

V prostorách Městského komunitního centra, Královická 915 – vstup za sochou T. G. Masaryka. Poradna je za vstupem vlevo.

Součástí kurzu je rozvoj jemné a hrubé motoriky, uvolňovací cviky, psaní různými prostředky a na různé formáty papírů. Kromě správných návyků při psaní je též cílem podpořit u dětí radost z jejich tvorby. Kroužek je určen především pro děti v předškolním věku a žáky prvních tříd. Individuální i skupinové poradenství dle dohody a potřeb dětí.

Lektorka vyučuje formou Metody dobrého startu, nutno zakoupit pracovní sešit v ceně 145 Kč. Maximálně 5 dětí v jedné skupině.

Tereza Saifrtová, DiS. – Vystudovala Vyšší odbornou školu pedagogickou a sociální, obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Ráda si své vzdělání doplňuje různými semináři a kurzy. Absolvovala mj. Metodu dobrého startu pod vedením PhDr. Jany Swierkoszové, která je zaměřena na rozvoj motorických dovedností a grafomotoriky dítěte. Nyní pracuje jako pedagožka přípravné třídy na ZŠ Na Výsluní v Brandýse nad Labem.

Rezervace na tel.: 724 042 697 (pouze po 13. hod.)

Cena: 150 Kč/hod. (individuální poradenství), 90 Kč/hod. (skupinové poradenství)

Cena 150 Kč – zvýhodněná cena je určena pro obyvatele Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi a přilehlých obcí. Za zvýhodněnou cenu je poradenství poskytováno v rozsahu 3–5 konzultací.

Zvýhodněná cena se týká především rodičů na MD, RD, lidí v sociální nouzi a lidí řešících krizovou, náročnou životní situaci.

Poradenství je dotováno městem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a MPSV, ve schválených projektech je uvedena tato závazná specifikace.