Individuální/párová a rodinná psychoterapie

Pondělí, středa a pátek – dle domluvy

V prostorách Městského komunitního centra, Královická 915 – vstup za sochou T. G. Masaryka. Poradna je za vstupem vlevo.

Nabízíme psychoterapii jak individuální, tak párovou a rodinnou, krátko- a dlouhodobou včetně jednorázových konzultačně-poradenských hodin. Psychoterapie je vhodná pro zájemce s problémy jako je deprese, anorexie, psychosomatickými projevy, vztahovými problémy, a také jako podpora v životně náročných situacích, např. narození dítěte, postižení a smrt blízké osoby, rozvod. Párová a rodinná psychoterapie nabízí podporu a pomoc v řešení výchovných problémů, konfliktů v rodině, manželských a párových krizí aj.

Mgr. Marta Linková – absolventka výcviku psychoanalytické psychoterapie a lektorka kurzů týkajících se rodičovských dovedností a manželské, párové a rodinné tematiky, maminka čtyř dětí.

Rezervace na tel.: 608 340 482 nebo na e-mailu: marta.linka@seznam.cz

Cena 150 Kč/hod.

Poradenství je poskytováno s podporou MPSV a Města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.