Ostatní projekty

Nadace ČEZ EPP Pomáhej pohybem – Dětský psycholog

Od konce června 2018 realizujeme projekt s podporou Nadace ČEZ (díky aplikaci EPP Pomáhej pohybem). Z příspěvku 58 000 Kč od Nadace ČEZ financujeme odbornou pomoc rodinám, konkrétně službu dětského psychologa, kterou zajišťujeme místně i cenově dostupně. Odborné poradenství bylo ze strany rodičů s dětmi hojně poptávané, tedy žádoucí a v naší lokalitě chybělo. Rodiče s dětmi se na nás obraceli s potřebou řešení těchto témat: emoční poruchy, úzkosti, poruchy chování, noční děsy, pomočování, potíže se soustředěním, školní zralost aj. S rodinami s dětmi dlouhodobě spolupracujeme a vidíme jako potřebné zajistit pro ně a jejich děti komplexní škálu kvalitních služeb. Poradenství dětského psychologa mezi ně jednoznačně patří.

Službu již nabízíme. Od června po dobu dalšího roku (nebo do vyčerpání částky) nám s jejím financováním pomáhá příspěvek Nadace ČEZ.

Projekty MŠ Brandýský Matýsek:

Nadace Agrofert

agrofert

Nadační příspěvek jsme získali na spolufinancování odborného poradenství poskytovaného v rámci Brandýského Matýska – individuální/párové a rodinné psychoterapie, pedagogicko-psychologického, grafomotorického poradenství. Realizovali jsme dva návazné projekty v období 07/2016 – 06/2018. Prostředky získané v rámci dotace byly určeny na pomoc a podporu  rodičů – samoživitelů a na úhradu mzdy pečovatelek, které se postarají o děti během konzultací. V druhém projektu navíc také na úhradu kroužků naší organizace pro rodiče – samoživitele.

Cílem projektu bylo podpořit odborným poradenstvím min. 7 rodičů – samoživitelů v rámci dlouhodobé práce a dalších min 12 osob jednorázovými konzultacemi s cílem vytvořit stabilní a podnětné prostředí pro děti vyrůstající pouze s jedním rodičem, poskytnout pomoc a podporu rodiči – samoživiteli, stabilizovat jeho psychický stav a podílet se na jeho osobním rozvoji. V obou letech projektu se tento cíl podařilo naplnit. Navíc jsme podpořili po 2 pololetí 7 dětí vstupem na kroužky za výrazně výhodnější ceny nebo zdarma.

Dotace ve výši 75 000 Kč (2017/18), 50 000 Kč (2016/17).

Tesco – Vy rozhodujete, my pomáhámetesco-vyrozhodujete

V rámci kampaně Tesco – Vy rozhodujete, my pomáháme se nám podařilo získat částku ve výši 30 000 Kč. V roce 2016 nejprve na zakoupení herních prvků na zahradu pro děti předškolního a mladšího školního věku – z dotace bylo pořízeno pískoviště, pružinové houpadlo a dřevěný zahradní domek pro děti. Herní prvky děti využívají každý den, po celý rok při volné hře i řízených pohybových aktivitách. V roce 2018 na dofinancování výměny elektroinstalace v naší herně v Zahradnické ulici.

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav – Podpora jednorázových akcí (grant) podpora akcí určených pro širokou veřejnost z Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi a okolí: Den rodin, Halloween, Svatomartinský průvod.

  • Den rodin – dětský běh do 9,99 let a doprovodný program pro rodiny s dětmi v prostorách Oblastního muzea Praha-východ – květen
  • Halloween – v Kočárovně a Panské zahradě – říjen
  • Svatomartinský průvod – 11. listopad

Dotace ve výši 15 000 Kč – pravidelný příspěvek.

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav – Podpora spolkové činnosti

·       Spolufinancování provozu herny pro nejmenší děti v Brandýse nad Labem Staré Boleslavi, (Zahradnická 1723/A, Brandýs nad Labem)

·       Spolufinancování kroužků pro děti (především kroužku keramiky náklady na keramickou pec) a kroužků vedených odborníky specialisty (Mluvení hrou, Grafomotorika)

·       Spolufinancování odborných přednášek pro rodiny s dětmi a širokou veřejnost – 1x/měsíc

·       Spolufinancování prorodinných opatření (převody dětí, příměstské tábory, odpolední dohlídání dětí po ukončení provozu a omezení družin)

·       Nákup drobného vybavení

Dotace ve výši 160 000 Kč pro rok 2018 – pravidelný příspěvek (143 000 Kč v roce 2017, 130 000 Kč v roce 2016 apod.).

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav – Podpora činnosti organizací působících v sociální oblasti podpora odborného poradenství poskytovaného v rámci Brandýského Matýska. Konkrétně se jedná o individuální a párovou psychoterapii, psychologické poradenství a psychologické poradenství pro oblast partnerských vztahů, rodiny a dětí a speciálně pedagogické poradenství.

Poradenství probíhá v předem stanovených konzultačních hodinách v pronajatých prostorech Městského komunitního centra v Brandýse nad Labem, Královická 915, Brandýs nad Labem. Poradenství je určeno občanům Brandýsa nad Labem Staré Boleslavi a okolí, je místně i finančně dostupné.

Poradenství má preventivní a podpůrný charakter.

Dotace bude použita na spolufinancování odborného poradenství poskytovaného v rámci Brandýského Matýska, konkrétně na mzdy odborných poradců.

Dotace ve výši 40 000 Kč pro rok 2018 – poskytována od roku 2016 (25 000 Kč).

Projekty podporované Ministerstvem vnitra s podporu Města – Dobrovolnický program Pět P

V letech 2013–2014 příspěvky ve výši 36 000 Kč a 33 000 Kč poskytnuté Odborem prevence kriminality při MV ČR a 8 000 Kč poskytnuté Městem na dobrovolnický program PětP.

Další významné projekty

Rekonstrukce objektu Riegrova 600/18

Hřiště v Panské

O těchto projektech se dočtete v Podporují nás.