Ostatní projekty

Nadace ČEZ EPP Pomáhej pohybem – Dětský psycholog

Od konce června 2018 jsme realizovali projekt s podporou Nadace ČEZ (díky aplikaci EPP Pomáhej pohybem). Z příspěvku 58 000 Kč od Nadace ČEZ jsme financovali odbornou pomoc rodinám, konkrétně službu dětského psychologa, kterou zajišťujeme místně i cenově dostupně. Odborné poradenství bylo ze strany rodičů s dětmi hojně poptávané, tedy žádoucí a v naší lokalitě chybělo. Rodiče s dětmi se na nás obraceli s potřebou řešení těchto témat: emoční poruchy, úzkosti, poruchy chování, noční děsy, pomočování, potíže se soustředěním, školní zralost aj. S rodinami s dětmi dlouhodobě spolupracujeme a vidíme jako potřebné zajistit pro ně a jejich děti komplexní škálu kvalitních služeb. Poradenství dětského psychologa mezi ně jednoznačně patří.

Službu dětského psychologa nabízíme i nadále.

 

Nadace AGROFERT

agrofert

Nadační příspěvek jsme získali na spolufinancování odborného poradenství poskytovaného v rámci Brandýského Matýska – individuální/párové a rodinné psychoterapie, pedagogicko-psychologického, grafomotorického poradenství. Realizovali jsme dva návazné projekty v období 07/2016 – 06/2018. Prostředky získané v rámci dotace byly určeny na pomoc a podporu  rodičů – samoživitelů a na úhradu mzdy pečovatelek, které se postarají o děti během konzultací. V druhém projektu navíc také na úhradu kroužků naší organizace pro rodiče – samoživitele.

Cílem projektu bylo podpořit odborným poradenstvím min. 7 rodičů – samoživitelů v rámci dlouhodobé práce a dalších min 12 osob jednorázovými konzultacemi s cílem vytvořit stabilní a podnětné prostředí pro děti vyrůstající pouze s jedním rodičem, poskytnout pomoc a podporu rodiči – samoživiteli, stabilizovat jeho psychický stav a podílet se na jeho osobním rozvoji. V obou letech projektu se tento cíl podařilo naplnit. Navíc jsme podpořili po 2 pololetí 7 dětí vstupem na kroužky za výrazně výhodnější ceny nebo zdarma.

Dotace ve výši 75 000 Kč (2017/18), 50 000 Kč (2016/17).

Tesco – Vy rozhodujete, my pomáhámetesco-vyrozhodujete

V rámci kampaně Tesco – Vy rozhodujete, my pomáháme se nám podařilo získat částku ve výši 30 000 Kč. V roce 2016 nejprve na zakoupení herních prvků na zahradu pro děti předškolního a mladšího školního věku – z dotace bylo pořízeno pískoviště, pružinové houpadlo a dřevěný zahradní domek pro děti. Herní prvky děti využívají každý den, po celý rok při volné hře i řízených pohybových aktivitách. V roce 2018 na dofinancování výměny elektroinstalace v naší herně v Zahradnické ulici.

Projekty podporované Ministerstvem vnitra s podporu města – Dobrovolnický program Pět P

V letech 2013–2014 příspěvky ve výši 36 000 Kč a 33 000 Kč poskytnuté Odborem prevence kriminality při MV ČR a 8 000 Kč poskytnuté Městem na dobrovolnický program PětP.

Další významné projekty

  • Rekonstrukce objektu Riegrova 600/18
  • Hřiště v Panské

O těchto projektech se dočtete v Podporují nás.