Pedagogicko-psychologické poradenství

Středa a čtvrtek – dle domluvy

V prostorách Městského komunitního centra, Královická 915 – vstup za sochou T. G. Masaryka. Poradna je za vstupem vlevo.

Pedagogicko-psychologické poradenství se zabývá poradenstvím v oblasti školní úspěšnosti, specifických poruch učení, problematikou syndromu ADHD. Dále také poradenstvím v oblasti školní zralosti u předškoláků, grafomotorických dovedností a podporou jednotlivých oblasti CNS.

Mgr. Pavla Kubíčková – vystudovala jednooborovou speciální pedagogiku na Masarykově univerzitě v Brně. Posledních 10 let se zabývá prací s dětmi se specifickými poruchami učení a ADHD. Zaměřuje se také na spolupráci s předškoláky a jejich rodiči a má zkušenosti s prací s dětmi s mentálním a kombinovaným postižením.

Rezervace na tel.: 776 731 312 nebo na e-mailu: pavla.kubickova@email.cz

Cena 150 Kč/hod.

Poradenství je poskytováno s podporou MPSV a Města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.