Příspěvek na kroužky pro děti rodičů-samoživitelů a poradenství zdarma

V rámci grantového řízení s názvem „Podpora neziskových organizací poskytujících služby rodičům samoživitelům a jejich dětem 2017“ se nám pro období červenec 2017 – červen 2018 podařilo získat nadační příspěvek ve výši 75 000 Kč od Nadace Agrofert. Tyto prostředky jsou směřovány buď do oblasti odborného poradenstvíNOVĚ je možné čerpat příspěvek na KROUŽKY PRO DĚTI, a to za poplatek 150 Kč místo běžné ceny kroužku uvedené na našich webových stránkách. Celkem je možné podpořit až 15 dětí rodičů-samoživitelů za jedno pololetí. V případě zájmu o kroužek naší organizace a zároveň o čerpání finančního příspěvku nás kontaktujte na e-mailu info@brandyskymatysek.cz. K nároku na čerpání nám postačí čestné prohlášení samoživitele.
Projekt Rodičem sám financovaný z příspěvku Nadace Agrofert je určen pouze pro RODIČE-SAMOŽIVITELE v oblastech PORADENSTVÍ – individuální a rodinná psychoterapie (Mgr. Marta Linková), pedagogicko-psychologické poradenství (Mgr. Pavla Kubíčková), psychologické poradenství (Mgr. Xenie Uholyeva, Ph.D.) a grafomotorické poradenství (Silvie Schreiberová). Poradenství je možné využít zcela zdarma.

I nadále budeme poskytovat služby pro všechny rodiče s dětmi do 15 let, a to i v jiných oblastech, tyto služby budou i nadále částečně dotovány ze zdrojů MPSV, Středočeského kraje a Města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Kompletní nabídku poradenství naleznete zde.
Projekt přímo navazuje na grantové řízení s názvem „Podpora neziskových organizací poskytujících služby rodičům samoživitelům a jejich dětem 2016“, kde se nám pro období červenec 2016 – červen 2017 podařilo získat nadační příspěvek ve výši 50 000 Kč od Nadace Agrofert a částku v plné výši vyčerpat. Tyto prostředky byly směřovány pouze do oblasti odborného poradenství, pro aktuální období je tedy nabídka širší.
Neváhejte a využijte naši podporu, stojíme na Vaší straně ve Vaší nelehké životní situaci. Pro bližší informace se můžete obrátit na koordinátorku a sociální pracovnici paní Mgr. Evu Nejedlou, nejedla@brandyskymatysek.cz, tel.: 773 842 464, která je Vám k dispozici i v dalších otázkách, které Vás v souvislosti se sociální problematikou i chodem naší organizace mohou napadat.
Váš Brandýský Matýsek.