Poradenství

Individuální a rodinná psychoterapie, pedagogicko-psychologické poradenství a grafomotorické poradenství je rodičům-samoživitelům poskytováno zcela zdarma. Více informací zde.

Individuální/párová a rodinná psychoterapie

Pondělí, středa a pátek – dle domluvy

V prostorách Městského komunitního centra, Královická 915 – vstup za sochou T. G. Masaryka. Poradna je za vstupem vlevo.

Nabízíme psychoterapii jak individuální, tak párovou a rodinnou, krátko- a dlouhodobou včetně jednorázových konzultačně-poradenských hodin. Psychoterapie je vhodná pro zájemce s problémy jako je deprese, anorexie, psychosomatickými projevy, vztahovými problémy, a také jako podpora v životně náročných situacích, např. narození dítěte, postižení a smrt blízké osoby, rozvod. Párová a rodinná psychoterapie nabízí podporu a pomoc v řešení výchovných problémů, konfliktů v rodině, manželských a párových krizí aj.

Mgr. Marta Linková – absolventka výcviku psychoanalytické psychoterapie a lektorka kurzů týkajících se rodičovských dovedností a manželské, párové a rodinné tematiky, maminka čtyř dětí.

Rezervace na tel.: 608 340 482 nebo na e-mailu: marta.linka@seznam.cz

Cena 150 Kč/hod.

Poradenství je poskytováno s podporou MPSV a Města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.

Psychologické poradenství – rodinné a výchovné problémy, látkové a nelátkové závislosti

Úterý, čtvrtek a pátek – dle domluvy

V prostorách Městského komunitního centra, Královická 915 – vstup za sochou T. G. Masaryka. Poradna je za vstupem vlevo.

Psychologické poradenství pro oblast partnerských vztahů, rodiny a dětí je určeno těm, kteří hledají cesty, jak zlepšit vztah s partnerem, jak lépe porozumět svým dětem, tomu, co prožívají, a tomu, jak se chovají, těm, kteří si nejsou jistí účinností svých výchovných metod a uvítají pohled zvenčí, těm, kteří se zabývají svými vztahy s jinými lidmi a chtějí si o tom promluvit.

Mgr. Xenie Uholyeva Ph.D. – jednooborová psychologie na FF UK, výcvik ve skupinové psychoanalytické psychoterapii, probíhající výcvik v párové a rodinné psychoanalytické psychoterapii.
Pracovní zkušenosti: psychoterapeutka/psycholožka v ambulanci Prev-Centrum, z.ú. (aktuálně), psycholožka ve speciálně pedagogickém centru, školní psycholožka, poradenská psycholožka v poradně pro rodinu.

Rezervace na tel.: 732 522 568 nebo na e-mailu: uholyeva@centrum.cz

Cena 150 Kč/hod.

Poradenství je poskytováno s podporou MPSV a Města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.

Pedagogicko-psychologické poradenství

Středa a čtvrtek – dle domluvy

V prostorách Městského komunitního centra, Královická 915 – vstup za sochou T. G. Masaryka. Poradna je za vstupem vlevo.

Pedagogicko-psychologické poradenství se zabývá poradenstvím v oblasti školní úspěšnosti, specifických poruch učení, problematikou syndromu ADHD. Dále také poradenstvím v oblasti školní zralosti u předškoláků, grafomotorických dovedností a podporou jednotlivých oblasti CNS.

Mgr. Pavla Kubíčková – vystudovala jednooborovou speciální pedagogiku na Masarykově univerzitě v Brně. Posledních 10 let se zabývá prací s dětmi se specifickými poruchami učení a ADHD. Zaměřuje se také na spolupráci s předškoláky a jejich rodiči a má zkušenosti s prací s dětmi s mentálním a kombinovaným postižením.

Rezervace na tel.: 776 731 312 nebo na e-mailu: pavla.kubickova@email.cz

Cena 150 Kč/hod.

Poradenství je poskytováno s podporou MPSV a Města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.

Laktační poradenství a poradenství v péči o miminko po porodu

Máte dotaz týkající se kojení nebo péče o miminko? Setkání je možné v Brandýském Matýsku nebo u Vás doma.

Jana Plavczová – maminka tří dětí, absolvovala kurz laktační poradkyně

Další absolvované kurzy – kurz Respektovat a být respektován a kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Tel.: 777 824 687, e-mail: janaplcz@seznam.cz

Cena: 150 Kč/hod. Doprava mimo Brandýs nad Labem a Starou Boleslav je placena zvlášť.

Poradenství je poskytováno s podporou MPSV a Města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.

 

Logopedická prevence

V pátek od 14:30 do 18:30 hod.
V prostorách herny v Zahradnické ulici.
Díky vynikající metodice jsou děti pomocí říkadel, básniček, slovních hříček, písniček a nejrůznějších logopedických cvičení vedeny ke správné výslovnosti hlásek a rozvoji slovní zásoby. Součástí kroužku jsou i dechová cvičení, která napomáhají k plynulosti řeči a správné práci s dechem. Kroužek může vhodně doplnit individuální logopedickou péči, v žádném případě ji však nenahrazuje.
Markéta Plívová – studovala jsem operní zpěv u světoznámé Catherine Calderon-Sury, sólistky Grand Théâtre de Genève. V Ženevě jsem pracovala 2 roky v bilingvní třídě jako asistentka, která má na starosti logopedii a zdravý logopedický vývoj dítěte. Absolvovala jsem v tomto oboru roční stáž na Université de Genève. Mám tedy praxi s výukou dětí jak v Čechách, tak v zahraničí, kde jsem rovněž studovala Francouzštinu na UOG a zakončila studium státní zkouškou. V Ženevě jsem žila, studovala a pracovala téměř 10 let. Vyučuji zpěv, logopedickou prevenci, francouzštinu a francouzský chanson.
Rezervace na tel.: 731 525 508 nebo na e-mailu: marketa@krouzek-brandys.cz
Cena: 150 Kč/20-30 minut.

Grafomotorika (4–8 let)

Termín dle domluvy
V prostorách ZŠ Na Výsluní.
Součástí kurzu je rozvoj jemné a hrubé motoriky, uvolňovací cviky, psaní různými prostředky a na různé formáty papírů. Kromě správných návyků při psaní je též cílem podpořit u dětí radost z jejich tvorby.Kroužek je určen pro děti v předškolním věku a žáky prvních tříd. Individuální i skupinové poradenství dle dohody a potřeb dětí. Maximálně 5 dětí v jedné skupině.

Mgr. Silvie Schreiberová – vystudovala speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě UK. Nyní pracuje sedmým rokem jako asistentka pedagoga na ZŠ Na Výsluní v Brandýse nad Labem.
Rezervace na tel.: 606 371 453
Cena: 150 Kč/hod. (individuální poradenství), 90 Kč/hod. (skupinové poradenství)

Sociální poradenství

Termín dle domluvy

V prostorách Městského komunitního centra, Královická 915 – vstup za sochou T. G. Masaryka. Poradna je za vstupem vlevo. Nebo v Matýsku v Zahradnické ulici 1723/A.

Především se jedná o tyto oblasti poradenství – sociální, právní, finanční a dluhové, ochrana spotřebitele. Poradenství je určeno rodičům dětí do 18 let.

Mgr. Eva Nejedlá

Rezervace na tel.: 773 842 464 nebo na e-mailu: nejedla@brandyskymatysek.cz

Poradenství je ZDARMA.

Poradenství je poskytováno s podporou MPSV a Města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.

Koučink pro každého

Termín a místo – dle domluvy

Co je koučování/koučink

Koučink je efektivní hledání cesty k Vašemu cíli, která bude právě Vám fungovat a do které se právě Vám bude opravdu chtít. Pomáhá přejít od myšlenek k činům, zrealizovat změnu, přinést výsledek. Zároveň je koučink cesta k poznání sebe sama – přímo při práci s koučem nebo následně, když budete přemýšlet nad tím, co nového jste se o sobě dozvěděli.

Koučink vznikl ve sportovní oblasti, následně se přenesl do „byznysu“, kde se zaměřoval na zvýšení výkonu. Velmi rychle se pak rozšířil i do dalších oblastí – od sladění osobního a pracovního života, přes čistě osobní témata až po partnerský nebo rodinný koučink. Koučink je vždy ušit na míru přesně Vám.

Proč využít koučink?

Pomáhá ujasnit cíle a najít sílu k jejich naplnění

Přináší uspořádání myšlenkových pochodů

Přináší zlepšování ve vnímání reality

Nedává odpovědi, ale dodává jistotu v rozhodování a směřování

Napomáhá převzít odpovědnost za svá rozhodnutí

Zvyšuje sebedůvěru

Dává možnost vyslovit myšlenky, přání a sny nahlas a sdílet je s někým, kdo Vás podporuje

Příklady témat k řešení

pracovní projekty (chci zvýšit svůj výkon, potřebuji ve svém týmu zrealizovat změnu, vyřešit situaci se svým podřízeným/nadřízeným/kolegou, chci si najít práci, která mě bude naplňovat…)

situace související se skloubením osobního a pracovního života (chci pracovat + starat se o rodinu + mít čas sám na sebe, chci trávit více času s rodinou, potřebuji si odpočinout…)

situace z osobního života (chceme se přestěhovat, musím se postarat zároveň o své děti i rodiče, chci zhubnout, chci žít zdravěji, chci vyřešit problémy se svými dětmi, chci si umět svůj život víc užít…)

trvalejší změny (chci odstranit své vnitřní bariéry tak, abych maximálně využil svůj potenciál, chci postupně docílit trvalejší změny v myšlení a chování, chci se naučit dotahovat věci do konce, chci zvýšit své sebevědomí…)

Kdo je kouč?

Kouč je člověk, který věří, že máte všechny dispozice k tomu, abyste byli na cestě ke svému cíli úspěšní, a podporuje Vás.

Kouč se ptá, čeho chcete dosáhnout, kam směřujete.

Kouč naslouchá (a čte mezi řádky) a „vrací“ Vám zpět, co slyší.

Kouč respektuje Vás jako člověka, Vaše myšlenky, Vaše nápady.

Kouč Vás podporuje na cestě k Vašemu cíli – třeba tak, že Vás nenechá odejít, aniž byste si sami stanovili konkrétní kroky, na kterých chcete a budete pracovat.

Co od kouče určitě nečekejte?

Nečekejte rady, nečekejte, že bude řešení hledat za Vás.

Nečekejte psychologický rozbor toho, co říkáte.

Nečekejte zázraky – když se má něco opravdu posunout/vyřešit/změnit, stojí to hodně práce. A protože posouvat/řešit/měnit chcete Vy, bude to Vaše práce.

Jak koučink probíhá?

Na prvním setkání se seznámíte s koučem, upřesníte si své otázky ohledně koučování a vydefinujete si „kontrakt“ – dohodu koučovaného a kouče na cílech koučování. K těm pak budete na dalších setkáních směřovat. Po tomto prvním setkání se také rozhodnete, zda je koučink opravdu cesta, kterou chcete ke svému cíli jít, a zda Vám kouč „lidsky“ sedí (důvěra mezi koučem a koučovaným je jedním ze základů fungujícího koučování, dobrý kouč plně akceptuje to, že se koučovaný rozhodne spolupracovat s jiným koučem).

Další koučovací sezení probíhají formou rozhovoru mezi koučem a koučovaným. Kouč prostřednictvím otevřených otázek podněcuje k vlastním nápadům a řešením, pomáhá koučovanému uvědomit si a aktivně využívat vlastní zdroje, naslouchá a pomáhá najít sílu k prvním i dalším krokům na cestě k cíli. Jednotlivá sezení trvají 45–90 minut. Počet koučovacích sezení i jejich délka závisí na individuálních potřebách koučovaného a je rámcově dohodnut na prvním sezení. Sezení probíhají na příjemném místě, na kterém se s koučem shodnete – od koučovací místnosti přes klidnou kavárnu až třeba po koučování během procházky lesem.

Pro koho koučink je (a není)?

Koučink je pro kohokoli, kdo opravdu chce něco změnit, něčeho dosáhnout, něco vyřešit… a zároveň chce jít cestou koučování.

Koučink tedy není pro toho, kdo nepřijal cíl za vlastní (nemůžete jej „nařídit“ svému dítěti, manželovi, kolegovi…). Koučink také není pro toho, komu není příjemný koučovací přístup. Jsou také situace, kdy koučink možný je, ale není tou nejefektivnější metodou. Dobrý kouč tyto situace během prvních setkání rozpozná a otevřeně se s koučovaným dohodne na dalším postupu – i kdyby znamenal například přechod od koučinku k jiné metodě, s jiným „průvodcem“.

Mgr. Lucie Havlíková – vystudovala jednooborovou psychologii na UK. Jedenáct let se věnuje rozvoji lidí ve velké nadnárodní společnosti. Sedm let pracuje na teoretickém i praktickém rozvoji v oblasti koučování. Na podzim 2011 úspěšně dokončila certifikovaný rozvoj pro interní kouče (KoučinkCentrum) a v prosinci 2012 rozvoj pro akreditované externí kouče (KoučinkCentrum).

Rezervace na tel.: 603 402 169 nebo na e-mailu: lucie@koucinkprokazdeho.cz

Cena 150 Kč/sezení

Poradenství je poskytováno s podporou MPSV a Města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.