Projekty ESF

Od září 2016 do srpna 2018 Brandýský Matýsek realizoval tři souběžné projekty spolufinancované Evropským sociálním fondem. Právě jsme podali závěrečné zprávy o realizaci projektů, kde jsme zhodnotili průběh projektů a konečně přesně spočítali celkový počet rodin, které jsme za poslední 2 roky podpořili. A čísla jsou to opravdu krásná a svědčí o tom, jak moc jsou prospěšné aktivity a prorodinná opatření, která se snažíme v našem městě dlouhodobě zavádět, podporovat a financovat.

Ve dvou dětských skupinách Želvičky a Medvíďata jsme za dva roky umístili 73 předškolních dětí (většinou mezi 3 a 4 lety). Projekt Chci práci i rodinu II., který zahrnoval dětský klub Gepardi pro školní děti a příměstské tábory, podpořil 258 dětí (41 z nich bylo sourozenci, takže 217 rodičů), z nich 69 docházelo do Gepardů, zbytek na příměstské tábory. Příměstské tábory jsme realizovali v Brandýse a v několika okolních obcích, za poslední dvě léta celkem 41 skupin po průměrně 15 dětech.

Ukončené projekty prokázaly, že služby, které nabízíme, jsou velmi využívané, pro rodiny jsou nezbytnou součástí života a jsme rádi, že můžeme napomáhat rychlejšímu návratu žen na trh práce a podporovat snadnější sladění rodinného a pracovního života. Dětské skupiny a dětský klub jsou jenom zlomkem aktivit, které jako organizace nabízíme, ale za ty 2 roky, co fungují, se již staly nedílnou součástí. I proto jsme udělali vše proto, abychom v nich mohli pokračovat a to se povedlo. Další 3 návazné projekty jsme začali realizovat v září 2018, a tak můžeme slíbit, že obě dětské skupiny tady budou minimálně další 2 roky (a s největší pravděpodobností 4 roky) a dětský školní klub další 3 roky. Nesmíme zapomenout ani na mikrojesle a pravidelné doprovázení dětí na různé aktivity, které zde pro vás také máme a plánujeme je mít i nadále.

Těšíme se na další spokojené děti a rodiče a děkujeme všem zaměstnancům, kteří se na realizaci projektů podílejí.