Projekty MPSV

Rok 2014 – Projekt „Rodina nás zajímá“

Dotace byla poskytnutá ve výši 346 460 Kč, celkové náklady projektu byly vyčísleny na 500 720 Kč se spolufinancováním uživatelů, Středočeským krajem a Města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, kteří přispěli na provoz volné herny.

V letech 2012–2014 jsme do projektů zařadili sérii kurzů předporodní přípravy, kurzy cvičení a manipulace s miminky a batolaty, laktační, sociální, psychologická, pedagogicko-psychologická poradenství aj. Můžete dále využít služby koučky v rámci osobnostního rozvoje a rodinných vztahů, výživovou poradkyni nebo logopedickou asistentu. Nedílnou součástí projektů jsou přednášky na řadu témat na podporu rodinu. Jmenujme např. Úzkosti a strachy u dětí; Virtuální svět a děti v něm; Kdy jít s dítětem k logopedovi; Sourozenecké vztahy; Školní zralost a nástup do ZŠ/MŠ; Leváctví nebo praváctví? Lateralita pohledem psychologa; Jak rozvíjet u dětí emoční inteligenci; Ať nám chutná, ať jsme zdraví; Jak na nočník; První příkrmy; Zdravý spánek dětí; Jak na hudební vibrace aj.

Počet podpořených osob každým rokem stoupá; jen v roce 2014 jsme poskytli téměř 1 400 hodin odborného poradenství a realizovali 31 odborných přednášek.

Rok 2013 – Projekt „Pro spokojenou rodinu“

Dotace byla poskytnutá ve výši 405 057 Kč, celkové náklady projektu byly vyčísleny na 580 432 Kč se spolufinancováním uživatelů a Města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, kteří přispěli na provoz volné herny.

Rok 2012 – Projekt „O krok dál“

Dotace byla poskytnutá ve výši 389 836 Kč, celkové náklady projektu byly vyčísleny na 614 860 Kč se spolufinancováním uživatelů a Města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, kteří přispěli na provoz volné herny.

V roce 2011 realizoval Brandýský Matýsek o.s. tyto projekty:
Brandýský Matýsek – máme každý den otevřeno a přesto praskáme ve švech“

Projekt byl zaměřen na poskytování služeb rodičům pečujícím zejména o děti předškolního věku za účelem prevence sociálního vyloučení. Našim hlavním cílem bylo umožnit narůstajícímu počtu klientů přístup na aktivity pořádané mateřským centrem. Dále byl projekt zaměřen na podporu aktivního trávení volného času rodičů s dětmi, na provoz kavárničky a herny a na zatraktivnění akcí pro rodiče s dětmi. Projekt se zaměřil na nákup a obnovu sportovních, výtvarných a hudebních pomůcek pro děti, na mzdy pracovníků a na vzdělávání pro lektory odborných činností.

Partneři – manželé – rodiče. Podpora a rozvoj vzájemných vztahů“

Projekt byl zaměřen na rozvoj partnerských a manželských vztahů a podporu rodičů v jejich výchovném působení. Partnerům – manželům – rodičům nabídl cyklus různorodých, na sobě nezávislých přednášek s odborníky v oblasti psychologie, sexuologie, teologie, homeopatie, zdravého životního stylu a dalších, s jednotnou tematikou – podpora partnerství a rodičovství a jejich zkvalitnění. Poskytnuté dotace v roce 2011 činily 406 758 Kč a 48 279 Kč.

V letech 2012–2015 jsme na tento projekt navázali dle nové metodiky MPSV již s hlubším zaměřením na prohloubení rodičovských kompetencí, podporu partnerských vztahů a podporu mezigeneračního soužití. Jedná se především o preventivní aktivity na podporu rodiny, ale i o částečné nápravy.