Výtvarné tvoření s prvky artefiletiky

Na kroužku Výtvarné tvoření s prvky artefiletiky jde nejen o kreativní činnost za pomoci nejrůznějších výtvarných technik, ale i o umělecké sebevyjádření a prožitky dětí. Základem je vytvoření bezpečného nesoutěživého prostředí, které podporuje nápady, vzájemné reflexe, toleranci a přijetí ve skupině, ale také chápání odlišností mezi dětmi. Cílem je především prožitek a radost z odvedené práce, nikoli výsledný výrobek.

Eva Nejedlá je spokojená maminka dvou dětí, pracuje jako asistent pedagoga v MŠ Brandýský Matýsek, volný čas ráda tráví s dětmi a v přírodě.

Mám zájem přihlásit své dítě na tento kroužek.

Vyberte kroužek*

Rozdělení do skupin se liší dle věku a pokročilosti dítěte. O rozdělení Vás budeme informovat.

Jméno dítěte*:

Věk dítěte*:

Jméno rodiče*:

E-mail*: (prosíme vyplňte pozorně)

Telefon*:

Navštěvoval jsem již tento kroužek nebo kroužek s podobným zaměřením?

Komentář:

* - povinná pole pro vyplnění

Osobní údaje zde uvedené zpracováváme za účelem evidence zájemců o kroužek.
Zpracování osobních údajů podléhá pravidlům uvedených na našich webových stránkách.